Maryja, Święta Boża Rodzicielka
Ewangelia – Łk 2, 16-21
„A Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Przechowywanie i rozważanie… co czyni serce Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki! Jak to robi? Czyni to mówiąc zawsze „fiat” woli Bożej i Słowu Bożemu. Ciągłe „tak” dla Słowa Bożego może być tylko rezultatem poszukiwania i rozważania skutków tego samego Słowa Bożego w Jej życiu. Nie jest to zwykłe rozmyślanie, ale czynienie tego w sercu. Czynienie tego w głębi duszy, w jej sercu. Słowo Boże staje się jedynym skarbem i z niego wypływają wszystkie myśli. Tylko wtedy, gdy naprawdę zastanowimy się nad kontekstem Ewangelii, zrozumiemy, co to znaczy „cenić i rozważać”! Nie dostali miejsca w gospodzie, Dzieciątko rodzi się w żłobie, jacyś pasterze przechodzili obok, aby je pozdrowić… więc co ona skarbi i rozważa…? To wiara w Słowo Boże, którą pielęgnuje i rozważa pomimo wszystkich przeciwnych sytuacji, w których żyje i których doświadcza. Zastanówmy się: czy jesteśmy gotowi, by nadal cenić i rozważać Słowo Boże pomimo sprzeczności, w jakich żyjemy?