Piątek 28 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 4:1-8
„Abraham zawierzył Bogu i ta wiara została uznana za usprawiedliwiającą go”. Wiara Abrahama w Boga jest całkowitym poddaniem się. Kiedy wiara w Boga jest ponad wszystko, co mamy i czym jesteśmy, wiara zostaje przeniesiona do innej sfery. Nie jest to już wiara jako sentyment, ale wiara jako relacja. Wiara w Pana, który go powołał. Wiara w Boga, który chce wejść z nim w relację. Wiara w Pana, który go usprawiedliwia. Ta wiara jest tym, czego potrzebowaliśmy. Nie chodzi o to, co robimy lub jakie są nasze uczynki. Ale chodzi o naszą relację z Bogiem. Chodzi o wiarę w Pana, który przebacza nasze grzechy i czyni nas bezgrzesznymi. Ta wiara jest wiarą usprawiedliwiającą. Zastanówmy się: Czy wierzę w wiarę, która mnie usprawiedliwia?