Piątek piątego tygodnia Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie – Jeremiasza 20, 10-13
„Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, bo wybawił duszę potrzebującego z rąk złych ludzi”. To jest bardzo konkretne wybawienie, o którym czytamy dzisiaj w Pierwszym czytaniu. Jest to wybawienie od tych, którzy czekają na nasz upadek. Od tych, którzy szukają naszych błędów i pomyłek. To jest bardzo normalne ludzkie doświadczenie, które mamy od innych. Mamy wrażenie, że niektórzy czekają, aby zobaczyć, że popełniamy błędy. Ale Bóg nie jest taki. Jeremiasz mówi: „Ale Pan jest u mego boku, potężny bohater”. Kiedy inni widzą mój błąd, Bóg widzi potrzebę mojego serca i wybawia mnie od oskarżeń innych. Ponieważ przy wszystkich moich słabościach „oddałem moją sprawę Bogu”. Oddanie naszej sprawy Bogu oznacza, że zrzekamy się kontroli nad naszym życiem i pokładamy naszą ufność i wiarę w Bogu, by prowadził nas w naszych przedsięwzięciach. Kiedy jesteśmy w stanie to zrobić, możemy powiedzieć jak Jeremiasz: „Lecz Pan jest u mego boku, potężny bohater”. Często dzieje się tak, że pomiędzy naszym strachem o spojrzenie innych i niepokojem w obronie siebie, zapominamy o powierzeniu naszej sprawy Bogu. Zastanówmy się: Wielki Post to czas oddania naszej sprawy Bogu, zamiast bronienia się przed innymi.