Święty Karol Boromeusz, biskup
Piątek 31 tygodnia okresu zwykłego
Ewangelia – Łk 16, 1-8
Jezus zwraca uwagę na naszą postawę rezygnacji, gdy napotykamy trudności w przeżywaniu naszego powołania jako dzieci światłości. 'Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego bystrość. Albowiem dzieci tego świata są bardziej przebiegłe w postępowaniu ze swoimi niż dzieci światłości’. Nieuczciwy zarządca nie poddał się, gdy stanął w sytuacji utraty pracy. Znajduje sposób, aby sobie z tym poradzić i wychodzi z tego zwycięsko. Powstaje więc pytanie: skoro ten człowiek tak postępuje, to dlaczego my się poddajemy? W momencie, gdy widzimy trudności i wyzwania, rezygnujemy z czynienia dobra. Nawet zanim zrobimy coś dobrego, myślimy o wyzwaniach, a nie o korzyściach. Trudności i wyzwania wzbudzają w nas lęk przed kontynuacją. Tymczasem nie powinny one wzbudzać w nas strachu, ale inspirować do myślenia o pokonaniu tych trudności i wyzwań przy użyciu naszej inteligencji i kreatywności. Dlatego Ewangelia stawia przed nami pytanie: czy znajdujesz sposoby, aby kontynuować dobro, które czynisz, czy też poddajesz się z powodu wyzwań i trudności?