Słyszysz? On to mówi: Stań się ogniem w Ogniu! Stań się ogniem we Mnie, żyj tylko miłością.

Dnia 30 października 2022 r. w kaplicy naszego Domu Macierzystego we Wrocławiu mogłam odpowiedzieć na usłyszany głos Jezusa, który wołał, aby być świadkiem Jego miłości w świecie. Po dwuletnim okresie nowicjatu, na ręce Siostry Prowincjalnej s. Magdaleny Zabłotnej, złożyłam swoje pierwsze śluby- czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które nie tyle nadają mi obowiązek co prawo, aby budować ściślejszą relacje z Bogiem, nie tyle naśladować ile trwać przy Jezusie, a przez to trwanie stawać się coraz bardziej podobną do Niego.  Złożone śluby-  rady ewangeliczne-  czynią mnie Jego własnością, by w Nim kochać wszystkich; by wiarę uczynić swoim bogactwem; by szukać tylko Bożej woli, nie swojej.

Dzień radosny, dzień podniosły, bo oprócz rodziny zakonnej świadkami wydarzenia byli moi najbliżsi, rodzina i przyjaciele. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Wiktor Trojnar a homilię wygłosił ks. Kamil Cieliński, zapewniając że łatwo nie będzie, ale będzie pięknie 😉 Przedłużeniem radości z dokonanego aktu profesji było dzielenie wspólnego stołu
w refektarzu, podczas uroczystego obiadu i radość ze wzajemnej obecności.

Moją modlitwą ogarniam wszystkich, którzy wspierali i wpierają mnie na drodze życia konsekrowanego, które dopiero zaczyna się. Koniec nowicjatu to nie meta lecz start,
aby krok po kroku dać się prowadzić Bogu by być taką siostrą, jaką On chce mnie mieć .

 

s. Justyna Wijatyk