CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek, 6 listopada

Poniedziałek 31 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 11:29-36
„Bóg nigdy nie cofa swoich darów ani nie odwołuje swojego wyboru”. Chodzi tu o miłość Boga do nas. Bóg kocha nas pomimo naszego nieposłuszeństwa, okazując miłosierdzie. Jego miłosierdzie jest bogate i głębokie. Wszystko, co istnieje, pochodzi od Niego. Wszystko jest przez Niego i dla Niego. A On nadal kocha nas ze wszystkimi naszymi wadami i słabościami. A to, co musimy zrobić, to oddać Mu chwałę na zawsze. Tak więc, kiedy rozpoznajemy nasze nieposłuszeństwo wobec Pana, musimy przyjąć Jego miłosierną miłość. Przyjmując miłosierdzie od Pana, uznajemy, że wszystko, co istnieje, pochodzi od Niego. Poddajemy Mu nasze życie i stajemy się częścią Jego miłosierdzia i Jego miłości. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję miłość Boga, który okazuje miłosierdzie wobec moich nieposłuszeństw?

Share: