CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 8 maja

Poniedziałek 5. tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dz 14, 5-18
„Przyszliśmy z dobrą nowiną, abyście się odwrócili od tych pustych bożków do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co one zawierają”. Również w tym dzisiejszym wersecie możemy dowiedzieć się o misji Kościoła. Misją Kościoła jest iść z dobrą nowiną. Dobrą nowiną o zbawieniu przyniesionym przez Jezusa Chrystusa. A celem tej dobrej nowiny jest sprawienie, aby ludzie odwrócili się od pustych bożków do żywego Boga. Dobra nowina jest taka, że żywy Bóg nas kocha. I w miłości żywego Boga możemy odwrócić się od pustych bożków. Puste bożki to te rzeczy, które trzymamy blisko naszego serca, ale nie mogą dać nam życia. Paweł i Barnaba uzdrowili człowieka, który nigdy w życiu nie chodził. Mieszkańcy Lykaonii myśleli, że Paweł i Barnaba są bogami Zeusem i Hermesem. Stało się tak, ponieważ nie znali żywego Boga. Kiedy nie znamy Boga żywego, utożsamiamy z Bogiem wszystko, co nam się podoba. Kiedy nie znamy żywego Boga, uważamy jakiegokolwiek pustego bożka za żywego Boga. Ważne jest więc, aby zrozumieć Boga żywego. Zastanówmy się: Czy rozumiem żywego Boga, czy też zadowalam się pustymi bożkami, które sprawiają mi przyjemność?

Share: