AKTUALNOŚCI

Rekolekcje

Święci nie spadają z nieba – zapewnia ks. Przemysław Krakowczyk SAC.. Święci to ludzie tacy jak my, tak samo jak my przychodzą w rodzinach na świat, mają rodzinę, mają przyjaciół, etc …
Święci żyją tak jak my a jednak żyją jakby byli nie z tego świata.
Świętym zostaje się tylko wtedy, kiedy człowiek uczy się kochać tak jak Bóg – ksiądz stopniowo wprowadza w temat rekolekcji „Powołani do świętości”, które przeżywamy w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach..
To pierwsza seria Rekolekcji z s. Dulcissimą adresowanych do osób zainteresowanych życiem, misją, powołaniem służebnicy Bożej. W rekolekcjach bierze udział ok 50 osób zgromadzonych z różnych stron Polski. Czas rekolekcji to modlitwa, pogłębiona refleksja, skupienie, ale i wymiana doświadczeń. Faktem jest, że wielu uczestników rekolekcji doświadczyło orędownictwa służebnicy Bożej a przez udział w rekolekcjach chcą ją bardziej poznać. Wzrusza fakt, że osoby, które wcześniej się nie znały teraz są bardzo otwarte na siebie wzajemnie.
W przerwie pomiędzy konferencjami podchodzi do mnie pewna pani i szepcze : siostro, to nie może tak się zakończyć, że się po rekolekcjach rozejdziemy. Potem kolejna osoba i następna. Stało się! Zawiązała się Grupa Przyjaciół siostry Dulcissimy. Przyjaciele, chcą ją lepiej poznać, chcą jej pomagać, co więcej chcą modlić się i ofiarowywać za kapłanów.
Misja służebnicy Bożej s. Dulcissimy trwa.
Przyjaciele siostry Dulcissimy są zapaleni do tego, by z jej pomocą wspierać Szafarzy Bożych Tajemnic.
Kolejne rekolekcje za rok.
Tymczasem pozostajemy w kontakcie i mamy nadzieję na spotkanie w ramach Dni Dulcissimiańskich.
S.M. Małgorzata Cur SMI

Share: