Sobota 2 tygodnia Adwentu
lub Matki Bożej Loretańskiej
Ewangelia – Mateusza 17:10-13
„Mówię wam, że Eliasz już przyszedł, a oni go nie poznali, ale potraktowali go tak, jak im się podobało; i Syn Człowieczy będzie cierpiał podobnie z ich rąk”. Kiedy proroczy głos nie zostanie wysłuchany, Syn Człowieczy będzie musiał cierpieć. Czym jest proroczy głos? „Uczniowie zrozumieli wtedy, że mówił o Janie Chrzcicielu”. Głos proroczy jest głosem nawrócenia i pokory. „Wydawajcie owoce godne pokuty (Mat. 3:8). Kiedy głos proroczy nie zostanie rozpoznany przez Kościół, ucierpi droga Chrystusa. Kiedy proroczy głos nie zostanie rozpoznany przez społeczność, prawda Chrystusa będzie cierpieć. Kiedy proroczy głos nie zostanie rozpoznany przez rodzinę, ucierpi na tym życie Chrystusa. Kiedy każdy z nas nie rozpoznaje proroczego głosu, ucierpi na tym obecność Chrystusa. Adwent to czas, aby przynieść owoce pokuty: pokorę.