SIOSTRY MARYI NIEPOKALANEJ

Środa, 22 maja

Wtorek, 21 maja

Poniedziałek, 20 maja

Niedziela 19 maja

Sobota, 18 maja

Piątek, 17 maja

Sługa Boży ks. Jan Schneider Założyciel Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

 „Czy jest taki dar, który by bardziej ucieszył Boga niż to właśnie, że pomożecie odzyskać
Jego biedne, stracone dzieci?”

OSTATNIE ARTYKUŁY

AKTUALNOŚCI

SPOTKANIA DLA ANIMATORÓW DZIECI MARYI I NIE TYLKO

SPOTKANIA DLA ANIMATORÓW DZIECI MARYI I NIE TYLKO

Cieszymy się i dziękujemy Bogu za to, że w mijającym powoli roku szkolnym 2023/2024 udało się powrócić do bardzo dawnej tradycji spotkań Maryjnych w Katowicach.S.M. Teresa Fatyga odpowiedziała na prośby kilku dziewcząt i wraz z nimi animuje miesięczne spotkania...

czytaj dalej
Pielgrzymka dzieci do s. Dulcissimy

Pielgrzymka dzieci do s. Dulcissimy

Dnia 6 maja z pielgrzymką do służebnicy Bożej siostry Dulcissimy przyjechały dzieci z Marklowic, które poraz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca. Dzieci pod opieką rodziców uczestniczyły we mszy świętej w naszej kaplicy, którą sprawował ich proboszcz ks. Jacek...

czytaj dalej
Spotkania od Słowa do słowa

Spotkania od Słowa do słowa

Spotkania od Słowa do słowa… czyli herbatka w klasztorze to spotkania dedykowane kobietom, które odbywają się w branickim klasztorze pod patronatem sł. Bożego ks.Jana Schneidera – naszego Ojca Założyciela na większą cześć i chwałę Maryi Niepokalanej. Sobotnie...

czytaj dalej

CHLEB POWSZEDNI

Środa, 22 maja

Środa, 22 maja

Środa 7. tygodnia czasu zwykłegoŚwięta Rita z CasciaEwangelia - Mk 9, 38-40„Nie zatrzymuj go”. Jest to pokusa w naszym życiu, aby powstrzymywać innych, ponieważ nie dostosowują się do nas. Nasz sposób postępowania nie jest wzorem, który wszyscy muszą naśladować. Inni...

czytaj dalej
Wtorek, 21 maja

Wtorek, 21 maja

Wtorek 7 tygodnia czasu zwykłegoEwangelia Marka 9:30-37„Potem wziął małe dziecko, postawił je przed nimi, objął je i rzekł do nich: »Kto przyjmuje jedno z tych małych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie...

czytaj dalej
Poniedziałek, 20 maja

Poniedziałek, 20 maja

Maryja, Matka KościołaPoniedziałek 7. tygodnia czasu zwykłegoEwangelia - Jana 19:25-34„Wtedy rzekł do ucznia: »Oto Matka twoja«. I od tej chwili uczeń przygotował dla Niej miejsce w swoim domu”. Jezus Chrystus w chwilach bólu chciał złagodzić ból swojej matki. Chciał...

czytaj dalej
Niedziela 19 maja

Niedziela 19 maja

Zesłanie Ducha ŚwiętegoEwangelia - Jana 15:26-27, 16:12-15Obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Misterium paschalne osiągnęło swój punkt kulminacyjny w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów i uczniów obecnych w górnym pokoju w...

czytaj dalej

DUCHOWOŚĆ

Do Ojca

Do Ojca

Ojcze Janie o sercu co odbija w sobie Boga samego O sercu czystym intencją i prostym w miłowaniu. Wstawiaj się za nami. Ojcze Janie, o sercu czystym - fundamencie świątyni Boga Trójjedynego, O sercu ukształtowanym dobrymi uczynkami i przejrzystą wyobraźnią Wstawiaj...

czytaj dalej
Cudowny Medalik

Cudowny Medalik

Każdego roku przypominamy sobie, że poprzez proste życie siostry zakonnej Maryja objawiła się ludziom jako orędowniczka w bardzo szczególny sposób. Same nosimy ten cudowny medalik i wierzymy, że Maryja jest przy nas zawsze i we wszystkich sprawach. W tym roku,...

czytaj dalej
Oddać się Jezusowi

Oddać się Jezusowi

„On wybrał was w tajemniczy, ale prawdziwy sposób, abyście byli zbawieni, z Nim zbawieni. Tak, Chrystus wzywa was, ale wzywa w prawdzie. Jego wezwanie jest wymagające, ponieważ zaprasza was, abyście dali się całkowicie Mu „pochwycić”, aby całe wasze życie ujrzało...

czytaj dalej

POZYTYWNE IMPULSY

Nasze powołanie

Nasze powołanie

Ważne jest, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy. Tylko spotkanie z Nieskończonym Bogiem pozwala odkryć, kim naprawdę jesteśmy! Ponieważ wszystkie inne spotkania na naszej drodze z innymi ograniczają nas do schematów i ram tego, kogo spotykamy. Ale z Nieskończonym nie ma...

czytaj dalej
Przestań udawać!

Przestań udawać!

Przestań udawać! Udajemy, że wiemy, udajemy, że nic nas nie boli, udajemy, że wszystko jest w porządku… ta lista jest długa. Ale udawanie nie jest dobre. Stawia cię w sytuacji, w której nie będziesz jej częścią. Jednocześnie będziesz odpowiedzialny za tę sytuację....

czytaj dalej
Gdy ktoś osądza cię niesprawiedliwie

Gdy ktoś osądza cię niesprawiedliwie

Gdy ktoś osądza cię niesprawiedliwie, staraj się nie brać tego do siebie. Ludzie osądzają niesprawiedliwie z różnych powodów. Z powodu braku wystarczających danych, aby dokonać właściwego osądu. Z powodu nadgorliwości w czynieniu dobra. Z powodu wcześniejszych...

czytaj dalej
Relacja z Bogiem

Relacja z Bogiem

Relacja z Bogiem musi być relacją z naszym Stwórcą, który zawsze nam towarzyszy, który zna nas takimi, jakimi jesteśmy i który akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Ale często odnosimy się do Boga w oparciu o zestaw zasad i norm. Lub w oparciu o nasze pobożne...

czytaj dalej