SIOSTRY MARYI NIEPOKALANEJ

Poniedziałek, 27 maja

Niedziela 26 maja

Wizyta Matki Generalnej w Indonezji

Sobota, 25 maja

Piątek, 24 maja

Czwartek, 23 maja

Sługa Boży ks. Jan Schneider Założyciel Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

 „Czy jest taki dar, który by bardziej ucieszył Boga niż to właśnie, że pomożecie odzyskać
Jego biedne, stracone dzieci?”

OSTATNIE ARTYKUŁY

AKTUALNOŚCI

Wizyta Matki Generalnej w Indonezji

Wizyta Matki Generalnej w Indonezji

W dniach od 13 do 30 maja trwa wizyta Matki Generalnej s. Sybilli w Indonezji, gdzie od 4 miesięcy przebywają dwie nasze siostry: s. Klaudia i s. Augusta. Obecnie zadaniem sióstr jest zorientowanie się jakie możliwości rozwoju ma tutaj nasze Zgromadzenie. Obecna...

czytaj dalej
SPOTKANIA DLA ANIMATORÓW DZIECI MARYI I NIE TYLKO

SPOTKANIA DLA ANIMATORÓW DZIECI MARYI I NIE TYLKO

Cieszymy się i dziękujemy Bogu za to, że w mijającym powoli roku szkolnym 2023/2024 udało się powrócić do bardzo dawnej tradycji spotkań Maryjnych w Katowicach.S.M. Teresa Fatyga odpowiedziała na prośby kilku dziewcząt i wraz z nimi animuje miesięczne spotkania...

czytaj dalej
Pielgrzymka dzieci do s. Dulcissimy

Pielgrzymka dzieci do s. Dulcissimy

Dnia 6 maja z pielgrzymką do służebnicy Bożej siostry Dulcissimy przyjechały dzieci z Marklowic, które poraz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca. Dzieci pod opieką rodziców uczestniczyły we mszy świętej w naszej kaplicy, którą sprawował ich proboszcz ks. Jacek...

czytaj dalej
Spotkania od Słowa do słowa

Spotkania od Słowa do słowa

Spotkania od Słowa do słowa… czyli herbatka w klasztorze to spotkania dedykowane kobietom, które odbywają się w branickim klasztorze pod patronatem sł. Bożego ks.Jana Schneidera – naszego Ojca Założyciela na większą cześć i chwałę Maryi Niepokalanej. Sobotnie...

czytaj dalej

CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek, 27 maja

Poniedziałek, 27 maja

Poniedziałek 8. tygodnia czasu zwykłego Święty Augustyn z Canterbury, biskup Ewangelia - Marka 10:17-27 „Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem...

czytaj dalej
Niedziela 26 maja

Niedziela 26 maja

Trójca Przenajświętsza - Uroczystość Ewangelia - Mateusz 28:16-20 „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody; chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i uczcie je zachowywać wszystkie przykazania, które wam dałem”. Uczniowie są tworzeni przez chrzest...

czytaj dalej
Sobota, 25 maja

Sobota, 25 maja

Sobota 7. tygodnia czasu zwykłegoŚwięty Grzegorz VII, papieżŚwięta Maria Magdalena de' Pazzi, dziewicaŚwięty Beda Czcigodny, kapłan, doktor KościołaSobota, wspomnienie Najświętszej Maryi PannyEwangelia Marka 10:13-1„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie...

czytaj dalej
Piątek, 24 maja

Piątek, 24 maja

Piątek 7 tygodnia czasu zwykłegoEwangelia - Marka 10:1-12„Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Jezus mówił o tym w kontekście relacji między mężem i żoną. Ale z tego kontekstu możemy zrozumieć, jak Bóg postrzega ludzkie relacje. Ludzkość jest powołana...

czytaj dalej

DUCHOWOŚĆ

Do Ojca

Do Ojca

Ojcze Janie o sercu co odbija w sobie Boga samego O sercu czystym intencją i prostym w miłowaniu. Wstawiaj się za nami. Ojcze Janie, o sercu czystym - fundamencie świątyni Boga Trójjedynego, O sercu ukształtowanym dobrymi uczynkami i przejrzystą wyobraźnią Wstawiaj...

czytaj dalej
Cudowny Medalik

Cudowny Medalik

Każdego roku przypominamy sobie, że poprzez proste życie siostry zakonnej Maryja objawiła się ludziom jako orędowniczka w bardzo szczególny sposób. Same nosimy ten cudowny medalik i wierzymy, że Maryja jest przy nas zawsze i we wszystkich sprawach. W tym roku,...

czytaj dalej
Oddać się Jezusowi

Oddać się Jezusowi

„On wybrał was w tajemniczy, ale prawdziwy sposób, abyście byli zbawieni, z Nim zbawieni. Tak, Chrystus wzywa was, ale wzywa w prawdzie. Jego wezwanie jest wymagające, ponieważ zaprasza was, abyście dali się całkowicie Mu „pochwycić”, aby całe wasze życie ujrzało...

czytaj dalej

POZYTYWNE IMPULSY

Nasze powołanie

Nasze powołanie

Ważne jest, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy. Tylko spotkanie z Nieskończonym Bogiem pozwala odkryć, kim naprawdę jesteśmy! Ponieważ wszystkie inne spotkania na naszej drodze z innymi ograniczają nas do schematów i ram tego, kogo spotykamy. Ale z Nieskończonym nie ma...

czytaj dalej
Przestań udawać!

Przestań udawać!

Przestań udawać! Udajemy, że wiemy, udajemy, że nic nas nie boli, udajemy, że wszystko jest w porządku… ta lista jest długa. Ale udawanie nie jest dobre. Stawia cię w sytuacji, w której nie będziesz jej częścią. Jednocześnie będziesz odpowiedzialny za tę sytuację....

czytaj dalej
Gdy ktoś osądza cię niesprawiedliwie

Gdy ktoś osądza cię niesprawiedliwie

Gdy ktoś osądza cię niesprawiedliwie, staraj się nie brać tego do siebie. Ludzie osądzają niesprawiedliwie z różnych powodów. Z powodu braku wystarczających danych, aby dokonać właściwego osądu. Z powodu nadgorliwości w czynieniu dobra. Z powodu wcześniejszych...

czytaj dalej
Relacja z Bogiem

Relacja z Bogiem

Relacja z Bogiem musi być relacją z naszym Stwórcą, który zawsze nam towarzyszy, który zna nas takimi, jakimi jesteśmy i który akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Ale często odnosimy się do Boga w oparciu o zestaw zasad i norm. Lub w oparciu o nasze pobożne...

czytaj dalej