Ostatnie Artykuły

Ja jestem krzewem winnym (Jan 15:5)

Wino – tak stare jak ludzkość? Wino jest starożytnym dobrem kultury. Od ...

Poniedziałek, 29 sierpnia

Ścięcie świętego Jana Chrzciciela Ewangelia Marka 6, 17-29 Nasza obojętność jest tym, ...

Modlitwa zawierzenia i o dar pokoju ze św. Janem Pawłem II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ...

50 lat Zgromadzenia w Tanzanii. Modlitwa jubileuszowa.

W tym roku obchodzimy w naszym Zgromadzeniu jubileusz 50 lat misji w ...

Autorytet

stronainternetowacena.pl