Chrystusa Króla – Uroczystość
Ewangelia – Łk 23, 35-43
Jezus jest Królem na krzyżu. Ukrzyżowany i upokorzony w Krzyżu. Ale ten Król jest prawdziwym Królem. Bo w Jezusie królewskość zostaje na nowo zdefiniowana. To już nie ziemskie moce decydują o tym, kto jest Królem. Ale jest to moc łączenia nieba i ziemi w miłości. Jest to moc udzielania przebaczenia w miłości. Jest to moc, aby objąć grzesznika w miłości. To moc oddania własnego życia drugiemu w miłości. To moc, by z miłości nieść wszystkie grzechy świata. To jest prawdziwa władza, władza miłości. To jest prawdziwy Król. On swoją miłością ratuje nas z naszych grzechów. Obejmuje nas z naszymi słabościami swoją miłością. On nie osądza. On dokonuje napraw za moje grzechy. To jest Król. Bo On jest Bogiem i stał się człowiekiem ze swojej miłości do nas, aby wziąć do siebie wszystkie nasze grzechy, słabości i niedomagania. W swojej miłości staje się rozgrzeszeniem, staje się naszą siłą i staje się naszym uzdrowieniem. Jego miłość buduje wspólnotę wokół tej miłości. Jego miłość jest Królestwem, a On jest Królem.