25. niedziela okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Izajasz 55:6-9
„Myśli moje nie są myślami waszymi, drogi moje nie są drogami waszymi”. To musi być zasada naszych myśli. Nasze myśli nie mogą być myślami Pana. Kiedy jesteśmy przekonani, kiedy jesteśmy nieugięci, kiedy czujemy się wyłączni, kiedy mówimy jako jedyni nosiciele prawdy, musimy pamiętać o tym Słowie Bożym. Ta myśl, którą uważam za prawdę, może nie być myślą Boga. Ta droga, którą uważam za jedyną, może nie być drogą Pana. Ta myśl, to Słowo Boże musi uczynić nas pokornymi i otwartymi na światło Ewangelii. Ponieważ drogi Pana są ponad naszymi drogami, a myśli Pana są ponad naszymi myślami. Musimy więc szukać Pana, porzucając nasze samolubne drogi i porzucając nasze egoistyczne myśli. Zastanówmy się: Czy jestem stale świadomy faktu, że droga Pana może być ponad moimi drogami?