Święty Franciszek Salezy, biskup, doktor Kościoła
we wtorek 3 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Hbr 10, 1-10
Prawo jest tylko drogowskazem wskazującym drogę Pańską. Ma ono jednak zdolność zbawiania nas. O tym właśnie mówi autor Listu do Hebrajczyków: „Ponieważ Prawo nie ma więcej niż odbicie tych rzeczywistości, a nie ma ich skończonego obrazu, jest całkiem niezdolne do doprowadzenia wierzących do doskonałości, przy tych samych ofiarach wielokrotnie składanych rok po roku”. Tak więc w Jezusie Chrystusie prawo zostaje zastąpione przez Jego osobę, przez Niego samego. Chce podzielić się swoim życiem, abyśmy nie podlegali już prawu, które nie może nas zbawić, ale Jego miłości, która jest w stanie nas zbawić. „On znosi pierwszy rodzaj, aby zastąpić go drugim. A ta Jego wola była dla nas, abyśmy byli uświęceni przez ofiarę Jego ciała złożoną raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa.” Prawo sugeruje zewnętrzne przestrzeganie, a Miłość sugeruje wewnętrzne przylgnięcie. Jezus Chrystus ofiarowuje siebie, aby każdy z nas mógł być zjednoczony z Jego ciałem. „Ty, który nie chciałeś ofiary ani okupu, przygotowałeś dla mnie ciało”. Stajemy się Jego członkami i jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni w Nim. Ta wewnętrzna jedność z Jezusem Chrystusem jest tym, co czyni różnicę. Zastanówmy się: W jakim stopniu jestem zjednoczony z ciałem Chrystusa?