CHLEB POWSZEDNI

CHLEB POWSZEDNI

Środa, 30 sierpnia

Środa 21 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – 1 List do Tesaloniczan 2:9-13 „Możecie sobie przypomnieć, jak traktowaliśmy każdego z was, jak ojciec traktuje swoje ...
CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 29 sierpnia

Ścięcie świętego Jana Chrzciciela Wtorek 21. tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – Jeremiasza 1:17-19 „Nie lękaj się ich obecności, bo Ja cię w ich obecności ...
CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek, 28 sierpnia

Święty Augustyn, biskup, doktor Kościoła Poniedziałek 21. tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – 1 Jana 4:7-16 „Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość pochodzi od Boga, a ...
CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 27 sierpnia

21. niedziela okresu zwykłego Pierwsze czytanie – Izajasza 22:19-23 Poprzez słowa proroka Pan mówi, jak przygotowuje Eliakima na jego nowe stanowisko. W tych słowach możemy ...
CHLEB POWSZEDNI

Sobota, 26 sierpnia

Sobota 20 tygodnia okresu zwykłego Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski Pierwsze czytanie – Rut 2:1-3,8-11,4:13-17 „Opowiedziano mi wszystko, co uczyniłaś dla swojej teściowej po ...
CHLEB POWSZEDNI

Piątek 25 sierpnia

Piątek 20 tygodnia okresu zwykłego Święty Ludwik Święty Józef z Calasanz, kapłan Pierwsze czytanie – Rut 1:1,3-6,14-16,22 „Nie naciskaj na mnie, abym cię opuścił i ...
CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 24 sierpnia

Święty Bartłomiej, Apostoł – Święto Pierwsze czytanie – Apokalipsa 21:9-14 „Mury miasta stały na dwunastu kamieniach węgielnych, z których każdy nosił imię jednego z dwunastu ...
CHLEB POWSZEDNI

Środa, 23 sierpnia

Środa 20. tygodnia okresu zwykłego Święta Róża z Limy, dziewica Pierwsze czytanie – Księga Sędziów 9:6-15 Planem Boga jest wydawanie owoców zgodnie z talentami, które ...
CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 22 sierpnia

Maryja, Matka i Królowa Wtorek 20. tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – Izajasz 9:1-7 „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany i na ...
CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek, 21 sierpnia

Święty Pius X, papież Poniedziałek 20. tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – Księga Sędziów 2:11-19 W tym czytaniu widzimy ludzką naturę. Raz po raz człowiek ...