CHLEB POWSZEDNI

CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 10 listopada

Święty Leon Wielki, papież, doktor Kościoła Czwartek 32. tygodnia w okresie zwykłym Ewangelia – Łk 17, 20-25 „…Królestwo Boże jest pośród was”. Królestwo Boże jest ...
CHLEB POWSZEDNI

Środa, 9 listopada

Poświęcenie Bazyliki Laterańskiej Ewangelia – Jan 2,13-22 „Lecz mówił o sanktuarium, którym było Jego ciało, a gdy Jezus powstał z martwych, uczniowie Jego przypomnieli sobie, ...
CHLEB POWSZEDNI

Wtorek 8 listopada

Wtorek 32 tygodnia w okresie zwykłym Ewangelia – Łk 17, 7-10 „Jesteśmy tylko sługami: nie uczyniliśmy nic ponad to, co do nas należy”. Jesteśmy tylko ...
CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 7 listopada

Poniedziałek 32 tygodnia w okresie zwykłym Ewangelia – Łk 17, 1-6 „Zgorszenia z pewnością przyjdą, ale biada temu, kto je stwarza! Lepiej byłoby dla niego, ...
CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 6 listopada

32. niedziela w okresie zwykłym Ewangelia – Łk 20, 27-38 „Teraz zaś jest Bogiem nie umarłych, lecz żywych; bo dla niego wszyscy ludzie są w ...
CHLEB POWSZEDNI

Sobota 5 listopada

Sobota 31. tygodnia w okresie zwykłym Ewangelia – Łk 16, 9-15 „Bo to, co u ludzi ma wysokie mniemanie, w oczach Boga jest ohydne”. Kluczem ...
CHLEB POWSZEDNI

Piątek 4 listopada

Święty Karol Boromeusz, biskup Piątek 31 tygodnia okresu zwykłego Ewangelia – Łk 16, 1-8 Jezus zwraca uwagę na naszą postawę rezygnacji, gdy napotykamy trudności w ...
CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 3 listopada

Czwartek 31 tygodnia czasu zwykłego Święty Marcin de Porres, zakonnik Ewangelia – Łk 15, 1-10 Ta Ewangelia mówi o tym, jak już teraz tworzyć radość ...
CHLEB POWSZEDNI

Środa, 2 listopada

Zaduszki Ewangelia – Łk 7, 11-17 Życie jest jedyną drogą do wiecznej relacji z Bogiem. Widzimy w tej Ewangelii piękny obraz. Jezus zbliża się do ...
CHLEB POWSZEDNI

Wtorek 1 listopada

Wszystkich Świętych – Uroczystość Ewangelia – Mt 5, 1-12a Dzień Wszystkich Świętych jest piękny, bo daje nam wiele sił i szczęścia do kroczenia drogą świętości. ...
stronainternetowacena.pl