POZYTYWNE IMPULSY

POZYTYWNE IMPULSY

Wolność jest taka piękna!

Wolność jest taka piękna. Ale wolność jest czymś, co musisz najpierw osiągnąć w sobie. Osiąga się ją wtedy, gdy potrafisz oderwać się w każdej sytuacji ...
POZYTYWNE IMPULSY

Duch Święty czyni różnicę

Duch Święty czyni różnicę w duchu, w którym robimy wszystkie rzeczy. Ponieważ Duch Święty oczyszcza naszego ducha z naszego ego i z egoizmu. Działanie z ...
POZYTYWNE IMPULSY

Rozumienie tego, co istotne

Rozumienie tego, co istotne, jest kluczem do odblokowania szczęścia w każdej sytuacji. W wielu sytuacjach nie jesteśmy szczęśliwi, ponieważ szukamy rzeczy nieistotnych kosztem tych istotnych. ...
POZYTYWNE IMPULSY

Praca

Każda praca, którą wykonujemy, jest w istocie uczestnictwem w twórczym działaniu Boga. Praca jest pomostem pomiędzy tym, po co jesteśmy stworzeni, a tym, do czego ...
POZYTYWNE IMPULSY

Dobry Pasterz

Twoja relacja z Bogiem, twoim Stwórcą determinuje twoje życie. Zaczyna się od twojego wyobrażenia o relacji z twoim Stwórcą. Zdrowsza i szczęśliwa relacja z Bogiem ...
POZYTYWNE IMPULSY

Nasza zdolność do miłości jest wielkim darem

Nasza zdolność do miłości jest wielkim darem. Ten dar może stać się łaską, o ile kochamy szczerze. Miłość staje się nieszczera, gdy my sami stajemy ...
POZYTYWNE IMPULSY

Twoja relacja z Bogiem

Twoja relacja z Bogiem jest bardzo ważna. Ponieważ tylko w ten sposób możesz w pełni zrealizować swoje ja. Wszystkie inne nasze związki są uwarunkowane i ...
POZYTYWNE IMPULSY

Jak czynić dobro?

Przed tobą dwie opcje: możesz zaplanować by czynić dobro i możesz być prowadzona przez dobro do czynienia dobra. Pierwsza opcja jest wykonywana z planem i ...
POZYTYWNE IMPULSY

Współpraca jest sztuką

Współpraca jest sztuką, a także wyrazem tego, kim się jest. Oczywiście, tutaj chodzi o współpracę w czynieniu dobra. Jeżeli czujesz trudności we współpracy, możesz przeanalizować, ...
POZYTYWNE IMPULSY

Być dobrym w złej sytuacji

Wyzwanie: być dobrym w złej sytuacji. W dobrej sytuacji łatwo jest być dobrym. Kiedy jesteś w sprzyjających okolicznościach, zwykle odsłania się twoja dobra twarz. Ale ...